Syndicus


Van zodra een gebouw uit twee of meer appartementen bestaat met verschillende eigenaars, is het wettelijk verplicht om een syndicus aan te stellen. Die beheert het appartementsgebouw en draagt zorg voor de gemeenschappelijke delen.

De syndicus voert verschillende taken uit. Een overzicht:
  1. Zorgen voor het onderhoud van het gebouw en voor nodige herstellingswerken.
  2. Beheer van de administratie: tijdig de algemene vergadering organiseren, verslagen hiervan ter beschikking stellen en bewaren, de genomen beslissingen uitvoeren en contracten met leveranciers afsluiten.
  3. Bijhouden en beheren van de boekhouding van de mede-eigendom en de gemeenschappelijke kosten betalen.
  4. Optreden als bemiddelaar wanneer een van de mede-eigenaars in een conflict verwikkeld is.
  5. In naam van de mede-eigenaars optreden voor de rechtbank, bijvoorbeeld in geval van onbetaalde voorschotten en rechtsvorderingen tegen mede-eigenaars.

Bato is de ideale partner voor het dagelijks beheer van uw appartementsgebouw. Als syndicus en vertrouwenspersoon bouwen wij een goed contact op met alle eigenaars. We treden volledig onafhankelijk op, met kennis van zaken.